ỌDỊDA ILU IGBO NA SENCHURI NKE IRI ABỤỌ NA OTU

Patrick Ik. Umezi

Abstract


Edemede a bụ maka ọdịda ilu Igbo na senchuri nke iri abụọ na otu. Ihe nwanchọcha bu n’obi bụ ịchọpụta ma detuo ọnọdụ ọjọọ e tinyeghi ilu Igbo n’okwu Igbo nọ na senchuri nke iri abụọ na otu. Ihe kpalitere nwanchọcha ime nchọcha n’isiokwu a bụ na etu ndị mmadụ si etinye ilu Igbo n’okwu Igbo n’oge ochie abụghị etu ọ dị n’oge ugbu a. N’agbanyeghi mgbanwo ọjọọ dị etu a, o nwebeghi onye merela nchọcha ime ka uche ndị mmadụ rute n’ebe ahụ. Nwanchọcha gbara mbọ lechighaa anya azụ mgbe ezi dị n’ukwu ụkwa, were gosipụta na ọ bụ ilu Igbo bụ uwe ebube asụsụ Igbo yi were apụta n’ọgbọ. Nke a mere na ụmụaka na kwa ndị okenye na-agba mbọ mụta ilu Igbo ma were ya na-ekwu okwu oge ọbụla n’ebe o kwesiri. O wepụtara uru dị egwu nke a wetara maka asụsụ Igbo. N’agbanyeghi ihe ndị a, mgbanwo ọjọọ pụtara na senchuri iri abụọ na otu bụ na ọtụtụ ụmụafọ Igbo anaghị etinye ilu Igbo n’okwu mgbe ha na-asụ asụsụ Igbo. Nwanchọcha chọpụtara ọghọm ọnọdụ dị etu a nwere ike ibute, ma tụpụtakwuazi atụmatụ etu e nwere ike isi gbochie ya bụ ajọ ọnọdụ. Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị a: Ndị Igbo ga-ebugodu ụzọ hụ asụsụ Igbo n’anya ma were ya na-eme ọnụ; ndị nne na nna ga-agba mbọ na-ewepụta oge maka ọzụzụ ụmụaka n’ezinaụlọ ha dị iche iche. Ndị gọọmenti na ndị ọzọ agụmakwụkwọ dị n’aka ga-agba mbọ na-achịkọba asọmmpi nrụrịta ụka n’ogo dị iche iche n’ụlọakwụkwọ ndị dị n’ala Igbo na kwa ebe ndị ọzọ ndị Igbo bi.

Full Text:

PDF

References


Achebe, C. (1958). Things fall apart. New Hampsphere: Heinemann.

Anugom, O.A. (2010). Ahụ mmadụ: Nsọpụrụ kwesiri ya. Owerri: Odenigbo Lectures.

Arinze, F. A. (1979). Sacrifice in Ibo religion. Ibadan: University of Ibadan Press.

Basden, G. T. (1921). Among the Ibos of Nigeria. Onitsha: University Publishing Company.

Chukwu, C. (2014). Igbo oratory. Enugu: ABIC Books & Equip.

Davids, P. K. (1980). Ilu Igbo – N’ime Igbo (The text book of Igbo proverbs). Onitsha: University Publishing Company.

Echebima, G. (2015). A textbook of Igbo linguistics. Owerri: Assumpta Press.

Edeh, E. M. P. (1985). Towards an Igbo metaphysics. Chikago: Loyola University Press.

Ejiofo, P. (2015). Ajọ ọrịa ji asụsụ Igbo: Okenye ịnọ n’ụlọ ewu na-amụ n’ọgbịrị. Awka: Valid Publishng Company.

Ezema, T.O. (2012). Nkụzi agụmagụ ọdịnaala Igbo. Kotangora: Victory Press.

Igbo, P.C. (2012). Elements of Igbo culture and tradition. Onitsha: Goodmark Printers.

Kanu, I, A. (2015a). African philosophy: An ontologico-existential hermeneutic approach to classical and contemporary issues. Jos: Augustinian.

Kanu, I. A. (2017). “Sources of igwebụike philosophy: Towards a socio-cultural foundation”. N’ International Journal of Religion and Human Relations. Vọl.9 nọ 1: 1-23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.